Welkom op de vernieuwde website

Bestuursleden

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

J. (Jan) Bausch, voorzitter

M. (Marga) Cremers-van Wanrooij, secretaris

A. (Albert) van Asch, penningmeester

W. (Wilfried) ten Dam, bestuurslid

M. (Martin) Kramp, bestuurslid

M. ( Marcel) Kruitbosch, bestuurslid

A. (Toon) Steijvers, bestuurslid