Welkom op de vernieuwde website

Bestuursleden

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

M. (Martin) Kramp, voorzitter

M. (Marga) Cremers- van Wanrooij, secretaris

A. (Albert) van Asch, penningmeester

M. (Marcel) Kruitbosch, bestuurslid

A. (Toon) Steijvers, bestuurslid

G. (Gerko) Lanting, bestuurslid